Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Informatie aan patiënten/cliënten: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Fysiotherapiepraktijk Weurt informeert haar patiënten over de verwerking van persoonsgegevens, en de rechten die de AVG aan de patiënt toekent. Als een relatie/patiënt geen 'behandelovereenkomst' sluit met Fysiotherapiepraktijk Weurt vraagt Fysiotherapiepraktijk Weurt uitdrukkelijke toestemming tot die verwerking.

Dit doet Fysiotherapiepraktijk Weurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die voortvloeit uit de Europese Privacy Verordening EU 2016/679 (EPV). Fysiotherapiepraktijk Weurt gebruikt hiervoor haar document 'Informatie aan cliënten'.

BIG-registratie

B.C.M. Beck (BIG-nummer: 99033054904) is geregistreerd volgens de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Het BIG-register geeft u duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

Informatie over het BIG-register is te vinden op www.bigregister.nl