Graded Activity (GA):

Graded activity is een gedragsgeoriënteerde behandeling voor het verbeteren van de kwaliteit van leven bij chronische pijnklachten. GA vraagt een actievere rol van de patiënt zelf. De rol van de hulpverlener verandert ook naar een meer coachende taak. De begeleiding richt zich op het omgaan met de problematiek van de klachten en het motiveren tot een gedragsverandering bij de patiënt. Het doel van de behandeling is binnen een afgesproken tijd in kleine stappen tot een toename of uitbreiding van het functioneren te komen. We noemen dit een tijdcontingente behandeling (stapsgewijs op- bouwen van activiteiten binnen een afgesproken periode).

Graded activity kan toegepast worden bij: